Gramex d.o.o.

Gramex d.o.o.
Sajmišna 14
40323 Prelog, Hrvatska
T: +385 40 655 102
F: +385 40 655 447
E: info@gramex.hr
W: www.gramex.hr

Organska gnojiva

Gramex d.o.o. u ponudi osim mineralnih gnojiva ima i visokokvalitetna organska gnojiva.

Važna uloga organskih gnojiva je u popravljanju:

  • strukture tla,
  • vodozračnog režima,
  • toplinskih svojstava,
  • pa tako i općenito biološkoh osobina tla.
Gnojidba organskim gnojivima je dobro izbalansirana, bez viška ili manjka nekog od makro ili mikro elemenata, jer su to gnojiva složenog kemijskog sastava sporog djelovanja. Spora pretvorba njihovih teško razgradivih spojeva omogućuje da ih biljke uzimaju onoliko koliko i koje trebaju. Gnojidbom organskim gnojivima nikad se ne može pretjerati.

Organska je gnojidba u skladu s prirodnim zakonima, jer poboljšava strukturu i teksturu tla. Stvara optimalne uvjete za razvoj korijena i smanjuje mogućnost erozije tla, pojačava njegovu mikrobiološku aktivnost, a time smanjuje i broj štetnih organizama. Rezultat svega je povećanje plodnosti tla, a time viši i kvalitetniji prinos.
Organska gnojiva

Organska gnojiva možemo primjenjivati u vrtu, na oranici, u voćnjaku ili u vinogradu.

Ukoliko veći broj godina uzastopno ne vršimo gnojidbu, manjak hranjiva bit će svake godine sve veći, a plodnost sve slabija. Zato, ako želimo da se naše biljke lijepo razvijaju i dobro napreduju, moramo svake godine ta hranjiva vratiti.


Gramex d.o.o.Gramex d.o.o.Gramex d.o.o.Gramex d.o.o.Gramex d.o.o.
© Gramex d.o.o. 2009. Created by MwsOnline